Fleksibilitet og kontrol på et volantilt energimarked, der gennemgår mange forandringer, er et must for at kunne fastholde og forbedre din markedsposition. Virkeligheden er, at høj risiko i kombination med tidskrævende arbejdsgange sætter energiselskabernes marginer, på el- og gaskontrakter, under et enormt pres.

Midas Energy A/S tilbyder intelligente softwareløsninger til energibranchen. Vores erfaring er, at integreret intelligens og digitalisering af forretningsgange er nøglen til høj værdiskabelse og vækst.

Vores pris- og kontraktløsning Midas, er bygget på intelligente procesflow, algoritmer og integrationslag, der automatiserer pris-, salgs- og kontraktstyring. Fuld gennemsigtighed i salg og handel i hele energiforretningen, sikrer effektiv risikostyring og compliance.

Midas tilbydes som standard- og virksomhedsløsning i Danmark og i udlandet og kan tilpasses den enkelte forretning.

Download Midas Flyer